ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών, πού παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη, από την ιστοσελίδα, www.dancingsteps.gr, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία DANCING STEPS Ι.Κ.Ε. προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της παρούσας ιστοσελίδας.

Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν συμφωνεί, θα πρέπει να την εγκαταλείψει και να ΜΗΝ κάνει καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.

Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας www.dancingsteps.gr σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.

 

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «DANCING STEPS Ι.Κ.Ε» (στο εξής η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) δια του παρόντος σας ενημερώνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία συλλέγει κατά τις συναλλαγές με τους πελάτες της και με κάθε είδους τρίτα πρόσωπα (φορείς του Δημοσίου, εξωτερικοί συνεργάτες με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών η έργου, μόνιμο προσωπικό με εξαρτημένη σχέση εργασίας κ.λπ.), πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, (νόμος 4624/2019, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016).

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι αναγνωρισμένη από το Κράτος, Ερασιτεχνική Σχολή Χορού, με τον διακριτικό τίτλο «DANCING STEPS», εδρεύει στον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, επί της οδού Αμυκλών 28 και Κεφαλληνίας στο Κάτω Χαλάνδρι 15231, καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΑ με κωδικό αριθμό καταχώρισης 131378301000 και εκπροσωπείται νομίμως από τις διαχειρίστριες αυτής, τις καθηγήτριες χορού Ιωάννα Καλβουρίδη του Τηλέμαχου και Ειρήνη Ροδοπούλου του Γεωργίου.

 

Σκοπός της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ισχύοντος καταστατικού της, είναι η διδασκαλία όλων των ειδών χορού και ειδικότερα: κλασσικό και σύγχρονο μπαλέτο, μοντέρνος χορός, hip hop, jazz, musical, improvisation (αυτοσχεδιασμός), γυμναστική, yoga, Pilates.

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: Η διεύθυνση της ιστοσελίδας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είναι  www.dancingsteps.gr

 

Η εν λόγω ιστοσελίδα δεν χρησιμοποιεί cookies. Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας ή κάποιο σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων.

 

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΥΠΔ: Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Διαχειρίστρια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κυρία Ιωάννα Καλβουρίδη στο mail: dancingsteps.gr@gmail.com ή στο τηλέφωνο 2106719188, καθημερινά μεταξύ 17.00-21.00, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και εορτών.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται και διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί την παρούσα Πολιτική ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, προκειμένου να προσαρμόζεται σε νομοθετικές αλλαγές και να ανταποκρίνεται στις παρατηρήσεις – υποδείξεις της Εποπτεύουσας Αρχής, καθώς και τις ανάγκες των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων. Κάθε αλλαγή θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

 

 1. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Στο πλαίσιο δραστηριότητάς της, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συλλέγει ή ενδέχεται να συλλέγει τα προσωπικά (και κατ’ εξαίρεση ευαίσθητα) δεδομένα, που τηςπαρέχονται απευθείας από τις εξής πηγές:

 

 • Μαθήτριες και κηδεμόνες αυτών (γονείς, αδέλφια αλλά και τρίτα πρόσωπα σε περίπτωση, για παράδειγμα, επείγοντος).

 

 • Άτομα που συμμετέχουν στις εν γένει δραστηριότητές της (όπως για παράδειγμα επαγγελματίες χορευτές – δάσκαλοι, μαθήτριες άλλων σχολών χορού, χορογράφοι, μουσικοί, καλλιτεχνικοί διευθυντές συγκεκριμένων δραστηριοτήτων κ.λπ.).

 

 • Εργαζόμενοι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, προμηθευτές και κάθε είδους εξωτερικοί συνεργάτες (ενδεικτικά: εκτελούντες την επεξεργασία, λογιστές, δικηγόροι, υπεύθυνοι ιστοσελίδων, τεχνικοί, δάσκαλοι χορού).

 

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Τα προσωπικά δεδομένα των ανωτέρω προσώπων που συλλέγει και επεξεργάζεται (ή ενδέχεται να συλλέξει και να επεξεργαστεί) η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατά περίπτωση, είναι:
  • Απλά Δεδομένα, ήτοι, ενδεικτικά, στοιχεία επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο, ονόματα γονέων/κηδεμόνων, διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας, φύλο, αριθμοί τηλεφώνων (σταθερά – κινητά), στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας (e-mail, ιστοσελίδες κ.λπ.), δίδακτρα, βιογραφικά σημειώματα, έντυπα αιτήσεων, αναφορές ή στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις, τα προσόντα, τις δεξιότητες ή και την εν γένει κατάρτιση των προσώπων που σχετίζονται με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, φωτογραφίες, ή προσωπικά δεδομένα απαραίτητα για την εκτέλεση της μεταξύ του τρίτου μέρους και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ συμβατικής σχέσης ή σχέσης που αποβλέπει στην υλοποίηση των σκοπών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όπως ενδεικτικά αριθμός ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΕΦΚΑ, τραπεζικοί λογαριασμοί κ.ο.κ.

και

 • Δεδομένα Ειδικής Κατηγορίας (ευαίσθητα), ήτοι, στοιχεία και δεδομένα που αφορούν την υγεία σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως ενδεικτικά τα δεδομένα υγείας (λ.χ. ιατρικές γνωματεύσεις) ατόμων (συμπεριλαμβανομένων και ανηλίκων), που συμμετέχουν στα μαθήματα χορού και στις εν γένει καλλιτεχνικές δραστηριότητες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ανεξαρτήτως του είδους της σχέσης με αυτήν.

 

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ώστε:
 • Να καταρτίσει καταλόγους (μαθητολόγια), όπως ο νόμος ορίζει, να διαμορφώσει τα προγράμματα και τη δράση της Σχολής Χορού, καθώς και την εν γένει διαχείριση της επιχείρησης (διαφημιστική προβολή και προώθηση, επίλυση εσωτερικών προβλημάτων κ.λπ.).
 • Να επικοινωνεί με τις μαθήτριες και τους κηδεμόνες τους, τους εργαζόμενους, τους εξωτερικούς συνεργάτες της ή να απαντήσει σε ερωτήματα τρίτων και εν γένει να διεκπεραιώσει τυχόν αιτήματά τους.
 • Να παρέχει στοιχεία και δεδομένα στην Εποπτεύουσα Αρχή καθώς και σε κάθε Δημόσια Αρχή που δικαιούται κατά νόμο να πληροφορηθεί τα προσωπικά δεδομένα, προκειμένου να αιτιολογήσει την δραστηριότητά της και να αποδείξει το σύννομο των ενεργειών της.
 • Να καταρτίσει συμβάσεις και εν γένει να δεσμευτεί ή να προστατεύσει τα έννομα δικαιώματά της.
 • Να οργανώσει το εσωτερικό της Αρχείο (π.χ. αλληλογραφίας) και για να ανταποκριθεί στις έννομες υποχρεώσεις της, που απορρέουν του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου.
 • Να προστατεύσει αποτελεσματικά τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται (έλεγχος της φυσικής πρόσβασης, προφύλαξη ηλεκτρονικών δεδομένων και στοιχείων κ.λπ.)
 • Να διοργανώσει καλλιτεχνικές δραστηριότητες εντός και εκτός Σχολής και να υλοποιήσει εν γένει τον σκοπό της, εναρμονιζόμενη πάντα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις απορρέουσες από αυτό υποχρεώσεις του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

 

Οι νόμιμες βάσεις στις οποίες στηρίζεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι κατά κύριο λόγο οι ακόλουθες: Τα άρθρο 6 παρ. 1α, 1β, 1γ, 1δ και 1στ, το άρθρο 9 παρ. 2α και 2β και το άρθρο 10 του ΓΚΠΔ, καθώς και ο νόμος 4624/2019 περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

 

 1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα εκτός της Ελληνικής Επικράτειας ή της ΕΕ, (έναντι ή χωρίς αντάλλαγμα), χωρίς την ύπαρξη σχετικού νομοθετικού πλαισίου ή την συγκατάθεση του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ανάλογη συγκατάθεση, τότε πριν γίνει η διαβίβαση των δεδομένων, υποχρεωτικά θα λαμβάνει γνώση το υποκείμενο αυτών.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δηλώνει ότι δεν προβαίνει σε αυθαίρετη γνωστοποίηση ή διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους για λόγους εμπορικής εκμετάλλευσης και προώθησης.

Σε περίπτωση που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ χρησιμοποιήσει τρίτους για επεξεργασία των δεδομένων, στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών προς αυτήν, θα δεσμεύσει αυτούς συμβατικά, ώστε:

1ον να μην μπορούν να διαχειριστούν τα προσωπικά δεδομένα σε αντίθεση με το παρόν και την ισχύουσα νομοθεσία,

και

2ον ούτε να τα διατηρούν μετά το πέρας της συνεργασίας τους με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδέχεται να κοινοποιήσει ή να διαβιβάσει τα προσωπικά   δεδομένα σε τρίτους, στο μέτρο που συντρέχουν οι νόμιμες προς τούτο προϋποθέσεις και συγκεκριμένα όταν υπάρχει:

1ον: η προηγούμενη συγκατάθεσή σας ως υποκειμένων των δεδομένων

και

2ον: η έννομη υποχρέωση να γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας σε αρμόδιους κρατικούς φορείς και οργανισμούς, Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές, με την προϋπόθεση βέβαια να έχουν αυτά ζητηθεί νομίμως και αρμοδίως. Οι ενδεχόμενοι λήπτες των προσωπικών σας δεδομένων ενδεικτικά μπορεί να είναι: Φορολογικές Αρχές, ΕΦΚΑ, τραπεζικά ιδρύματα, ΟΑΕΔ, Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, Επιθεωρητές Εργασίας, Υπουργείο Οικονομικών, Περιφέρεια Αττικής κ.λπ.

 

 1. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρόνο διαρκεί ο σκοπός επεξεργασίας τους. Στη συνέχεια εξακολουθεί να τα διατηρεί σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, ιδίως όταν είναι αναγκαίο, για τη συμμόρφωση με νομική της υποχρέωση, που επιβάλλεται από διατάξεις του Ελληνικού ή Ευρωπαϊκού Δικαίου, καθώς και στην περίπτωση που η διατήρησή τους τυγχάνει αναγκαία για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη δικαιωμάτων ή αξιώσεών της.

 

 1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων έχουν τα παρακάτω δικαιώματα:
 • Δικαίωμα Πρόσβασης: Δικαιούσθε να λαμβάνετε: α) επιβεβαίωση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας και β) αντίγραφο αυτών των δεδομένων. Για να υποβάλλετε αίτημα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να το υποβάλλετε προφορικώς ή γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συστημένης επιστολής. Σας συνιστούμε σε κάθε περίπτωση να το υποβάλλετε εγγράφως για περισσότερη ασφάλεια. Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης, αν τα δεδομένα σας περιλαμβάνουν και προσωπικά δεδομένα άλλου προσώπου (και το πρόσωπο αυτό αρνείται νομίμως να συγκατατεθεί) και όταν το σχετικό αίτημά σας είναι προδήλως καταχρηστικό και παράνομο.

 

 • Δικαίωμα Ενημέρωσης: Επίσης έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για τα εξής:
 • Για ποιο σκοπό επεξεργάζεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ τα δεδομένα σας.
 • Με ποιον τα μοιράζεται ή σε ποιόν τα κοινοποιεί.
 • Πόσο καιρό θα διατηρεί τα δεδομένα σας και για ποιο λόγο έλαβε αυτήν την απόφαση.
 • Δικαιούσθε επίσης να αμφισβητήσετε την ακρίβεια των δεδομένων σας, να ζητήσετε την διαγραφή τους, να εναντιωθείτε στη χρήση τους να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

 • Δικαίωμα Διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας, όταν αυτά είναι ανακριβή, ή τη συμπλήρωση των δεδομένων σας, όταν αυτά είναι ελλιπή. Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμά σας, θα πρέπει να ενημερώσετε εγγράφως την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ότι αμφισβητείτε την ορθότητα και πληρότητα των προσωπικών σας δεδομένων, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα ποια δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή, να εξηγήσετε πως η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα πρέπει να τα διορθώσει και να παράσχετε τα σχετικά έγγραφα ή πληροφορίες που αποδεικνύουν τις τυχόν ανακρίβειες. Όταν ζητήσετε τη διόρθωση των στοιχείων σας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα ελέγξει, επιμελώς, εάν τα δεδομένα είναι ακριβή ή όχι, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που θα προσκομίσετε και αυτών που ήδη κατέχει και στη συνέχεια, θα σας ενημερώσει εάν τα έχει διορθώσει, διαγράψει, ή εάν έχουν συμπληρωθεί τα δεδομένα. Στην περίπτωση που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θεωρεί ότι δεν τεκμηριώνεται η ανακρίβεια ή μη πληρότητα των δεδομένων, θα σας ενημερώσει σχετικά, παρέχοντας ταυτόχρονα αιτιολόγηση της αρνητικής της απάντησης. Εάν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει κοινοποιήσει τα δεδομένα σε τρίτους, θα επικοινωνήσει μαζί τους και θα τους ενημερώσει για την διόρθωση ή συμπλήρωση των δεδομένων, εκτός αν αυτό αποβαίνει ανέφικτο ή προαπαιτεί δυσανάλογες προσπάθειες. Παράλληλα, εφόσον το επιθυμείτε, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να σας πληροφορήσει σε ποιους αποδέκτες έχει διαβιβάσει τα δεδομένα σας.

 

 • Δικαίωμα Διαγραφής: Δικαιούσθε να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον δεν επιθυμείτε πια αυτά τα δεδομένα να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, και εφόσον δεν υφίσταται νόμιμος λόγος να τα κατέχει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Ειδικότερα, το δικαίωμα αυτό ασκείται σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 • όταν η νόμιμη βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας και εσείς την ανακαλείτε, οπότε, εφόσον δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν,
 • όταν τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, ή υποβάλλονται κατ’ άλλο τρόπο ή παράνομα σε επεξεργασία, ή εάν εσείς αντιτάσσεσθε στην επεξεργασία και δεν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία και τέλος,
 • εάν τα δεδομένα συνελέγησαν παράνομα ή όταν ήσασταν παιδί.

Σας επισημαίνουμε, ωστόσο, ότι η περαιτέρω διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τυγχάνει σύννομη, όταν είναι αναγκαία για λόγους όπως, η συμμόρφωση με νομική υποχρέωσή της, ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να αρνηθεί τη διαγραφή των δεδομένων στις εξής περιπτώσεις:

 • Όταν η διατήρηση των δεδομένων είναι αναγκαία για λόγους ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση, καθώς και αν αποτελεί νομική υποχρέωση.
 • Όταν η διατήρηση των δεδομένων σας είναι αναγκαία για λόγους δημοσίας υγείας.
 • Όταν η διατήρηση των δεδομένων σας είναι αναγκαία για τη θεμελίωση άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, ή αν η διαγραφή τους προκαλούσε προβλήματα ή θα καθιστούσε ανέφικτη την επεξεργασία για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας.

 

 • Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας: Αντί του δικαιώματος για διαγραφή και του δικαιώματος εναντίωσης, όπως αναφέρεται στη συνέχεια , έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, μόνο όμως στις εξής περιπτώσεις:
 • Για όσο χρονικό διάστημα προβάλλετε ως δικαιολογία την ανακρίβεια των δεδομένων σας και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας εξετάζει το σχετικό αίτημα.
 • Όταν η επεξεργασία είναι παράνομη.
 • Όταν τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα πλέον για τον σκοπό της επεξεργασίας, αλλά εσείς οι ίδιοι ζητάτε την τήρησή τους για την άσκηση και υπεράσπιση νομικών σας αξιώσεων.
 • Όταν έχετε ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας εξετάζει την ύπαρξη υπέρτερου εννόμου συμφέροντός της.

Να σημειωθεί ότι το παρόν δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί συνδυαστικά με το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα εναντίωσης.

 

 • Δικαίωμα στην Φορητότητα των Δεδομένων: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε εγγράφως από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας, να σας δώσει τα προσωπικά σας δεδομένα, τόσο σε εσάς προσωπικά, όσο και σε τρίτους σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να διαβιβάσει τα εν λόγω δεδομένα, χωρίς αντίρρηση, απευθείας σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Το παραπάνω δικαίωμα ασκείται εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένα μέσα (δηλαδή αποκλείονται τα έντυπα αρχεία).
 • Ο λόγος της επεξεργασίας είναι, είτε η συγκατάθεσή σας, είτε η εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος.
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αφορούν σε εσάς ως υποκείμενο των δεδομένων και έχουν παρασχεθεί από εσάς και η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

 

 • Δικαίωμα Εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ανά πάσα στιγμή, για λόγους που αφορούν την ιδιαίτερη κατάστασή σας, όταν η επεξεργασία βασίζεται είτε σε καθήκον που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, είτε στην ύπαρξη εννόμου συμφέροντος από πλευράς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα οφείλει να σταματήσει την εν λόγω επεξεργασία, εκτός και αν καταδείξει ότι οι λόγοι επεξεργασίας κατισχύουν των ατομικών δικαιωμάτων και των ελευθεριών ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

 • Δικαίωμα στη μη Αυτοματοποιημένη Ατομική Λήψη Αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης Προφίλ: Σε περίπτωση που η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ χρειασθεί να λάβει απόφαση που παράγει έννομα αποτελέσματα για εσάς με αποκλειστικά αυτοματοποιημένη μέθοδο, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (και εφόσον βέβαια έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας ή αυτό επιτρέπεται από τον ισχύον δίκαιο) οφείλει να σας ενημερώσει αμέσως για τα ακόλουθα:
 • Για το εάν πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
 • Για ποιο λόγο γίνεται αυτό και τι συνέπειες έχει για εσάς.
 • Για το δικαίωμά σας να εναντιωθείτε ή να αιτηθείτε τον περιορισμό αυτής της διαδικασίας.

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα ή να λάβουν πληροφορίες για την πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθεί, επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ), την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (βλέπε στοιχεία επικοινωνίας στο άρθρο 1 του παρόντος και στην ιστοσελίδα)

 

Σε κάθε περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα σας απαντήσει γραπτώς εντός μηνός ( ή εντός δύο σε περίπτωση σύνθετου ή πολύπλοκου αιτήματος) και θα αιτιολογήσει την απόφασή της ακόμη και εάν αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας. Ταυτόχρονα θα σας ενημερώσει για το δικαίωμά σας να κάνετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Γραφεία Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523, Αθήνα, ΤΗΛ.: +30-2106475600, ΦΑΞ: +30-2106475628, www.dpa.gr), ή ακόμα και να προσφύγετε ενώπιον των Δικαστηρίων, με την προϋπόθεση βέβαια ότι, πριν προσφύγετε στην ανωτέρω Αρχή ή τα Δικαστήρια, θα έχετε απευθυνθεί προηγουμένως στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων δηλαδή στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για το σχετικό ζήτημα και συγκεκριμένα στην κυρία Καλβουρίδη Ιωάννα του  Τηλεμάχου  κάτοικο Αμυκλών 28 και Κεφαλληνίας, Κάτω Χαλάνδρι 15231, Αθήνα, τηλ.: 2106719188 και mail: dancingsteps.gr@gmail.com.

 

Τέλος η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει ότι εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας.

 

Χαλάνδρι, 01-11-2021

 

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΒΟΥΡΙΔΗ                                               ΕΙΡΗΝΗ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ