Φωτογραφίες από τις εξετάσεις και τα ανοιχτά μαθήματα της σχολικής χρονιάς 2016-2017.

  • Εξετάσεις Μοντέρνου και Μπαλέτου - Ιούνιος 2016
  • Πρώτες προσπάθειες σε pointe - Ιανουάριος 2017