Ο διεθνής οργανισμός Imperial Society of Teachers of Dancing (Ι.S.T.D.) ιδρύθηκε το 1904 με σκοπό να προωθεί τη γνώση του χορού και να διατηρεί και να καλυτερεύει το επίπεδο της διδασκαλίας. Το I.S.T.D. είναι ένα σύστημα το οποίο παρέχει εκπαίδευση σε μια σειρά από στυλ χορού, με συγκεκριμένη διδακτέα ύλη για τους μαθητές καθώς και μαθήματα κατάρτισης για τα άτομα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως δάσκαλοι χορού.