Σύγχρονος Χορός

Ο σύγχρονος χορός ξεκίνησε  στα τέλη του 19 αιώνα και αρχές του 20ού αιώνα στην Αμερική και την Ευρώπη. Ηταν η καλλιτεχνικη ανάγκη δημιουργίας  μιας καινούργιας γλώσσα χορού, λιγότερο κωδικοποιημένης και αυστηρής από το κλασικό μπαλέτο, με ενσωματωμένα στοιχεία της ελεύθερης κίνησης.

Ο σύγχρονος χορός εστιάζει στη χρήση της βαρύτητας και του βάρους του σώματος. Απαιτεί γρήγορες, ομαλές εναλλαγές κινήσεων και επιπέδων. Πρόκειται για ένα εκφραστικό είδος χορού που ενσωματώνει στοιχεία μπαλέτου, μοντέρνου χορού και jazz χωρίς όμως να ακολουθεί την αυστηρή  ακαδημαϊκή φόρμα και τεχνική.