Σύστημα ISTD

Στο μοντέρνο χορό το μάθημα βασίζεται στο διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα ΙSTD – Imperial Society of Teachers of Dance και απαρτίζεται από τις τεχνικές του contemporary, lyrical & musical theatre. To Modern Theatre Dance ξεπερνά τα όρια ενός απλού, πάγιου ορισμού κι αυτό εξαιτίας της ικανότητάς του να προσαρμόζεται, να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες τάσεις του χορού.

Ο μοντέρνος χορός είναι ένα δυναμικό μάθημα με γρήγορες εναλλαγές ρυθμού και κατευθύνσεων. Το μάθημα ξεκινάει με δυναμικό ζέσταμα εστιάζοντας στην ενδυνάμωση των μυών, τη σωστή στάση και τη χρήση της αναπνοής.

Μέσα από συνδυασμούς και χορογραφίες που αποτελούνται από στροφές, άλματα, αλλαγές στο ρυθμό και στην ταχύτητα οι μαθητές αναπτύσσουν  νέες τεχνικές, βελτιώνουν τη μυϊκή δύναμη, έλεγχο και ευλυγισία, καλλιεργούν τη μουσικότητα και ενισχύουν την αντίληψη, εκφραστικότητα και την αυτοπεποίθηση τους.

Τα τμήματα του μοντέρνου χορού χωρίζονται από το Grades 1-6 και υπάρχουν και 3 επαγγελματικά τμήματα (Intermediate, Advanced 1 & Advanced 2). Μία σειρά από εξετάσεις έχουν δημιουργηθεί από τις βαθμίδες (grades) για τα μικρότερα παιδιά μέχρι τους επαγγελματικούς τίτλους σπουδών.

Modern Theatre (Imperial Society of Teachers of Dancing)

Στη σχολή μας έχουμε επικεντρωθεί στον κλάδο Modern Theatre (Imperial Society of Teachers of Dancing) και προσφέρουμε τα ακόλουθα επίπεδα

Grades (ερασιτεχνικΑ)

Primary
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5
Grade 6
Jazz Awards

Vocational Grades (ΠΡΟεπαγγελματικΑ)

Intermediate Foundation
Intermediate
Advanced
Advanced 2