Σύστημα RAD

Η Rοyal Academy of Dance (RAD ) ιδρύθηκε το 1920 με σκοπο να προωθησει τη γνώση, κατανόηση και πρακτική του χορού διεθνώς. Είναι ένας από τους κορυφαίους διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισμούς χορού με ειδικευση  στον κλασικό χορό.

Εχει αναπτύξει πλήρως επιστημονικά μελετημένα και τεκμηριωμένα προγράμματα σπουδών για όλα τα επίπεδα και τις ηλικίες, αγόρια και κορίτσια μέχρι τους επαγγελματικές χορευτές.

Η διδακτέα της ύλη ειναι χωρισμένη σε τάξεις ανάλογα με την ηλικία των μαθητών, η οποία δεν αφορά  μόνο στους πιθανούς επαγγελματίες αλλά  ΚΑΘΕ παιδί που θέλει να μάθει χορό με καλή αισθητική και κυρίως, ασφάλεια!

Πρωταρχικός στόχος του συστήματος της Ακαδημίας είναι η γνωριμία του παιδιού με τον μαγευτικό κόσμο του χορού επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την άρτια διάπλαση του σώματος του. Τα προγράμματα της Ακαδημίας έχουν δημιουργηθεί με πολύ προσοχή ώστε να επιτρέπουν στα παιδιά να προοδεύουν στην εκπαίδευσή τους σε σχεδιασμένα στάδια, ζητώντας από τα σώματα των μικρών παιδιών μόνο αυτά που μπορούν να καταφέρουν.

Η κεντρική ιδέα της μεθόδου είναι, ότι η ανάπτυξη των τεχνικών γνώσεων και της σωματικής δύναμης βοηθά τον μαθητή να προσαρμοστεί πιο εύκολα στο πιο δύσκολο λεξιλόγιο και την τεχνική που θα χρειαστεί αργότερα. Το στοιχείο αυτό του σχεδιασμού των προγραμμάτων – ώστε να προστατεύεται το νεαρό κορμί – είναι ιδιαίτερης σημασίας καθώς κατά το νεανικό και εφηβικό στάδιο το παιδικό κορμί είναι ιδιαίτερα επιρρεπές σε τραυματισμούς και διαφόρων ειδών σωματικές κακώσεις, στις περιπτώσεις που δεν δίνεται η απαραίτητη προσοχή. 

Το πρόγραμμα της Ακαδημίας επιτυγχάνει ακριβώς αυτόν τον στόχο μέσα από τον εξαιρετικό σχεδιασμό των προγραμμάτων της. Για τον λόγο αυτό άλλωστε οι διπλωματούχοι καθηγητές έχουν απαραίτητα εξεταστεί και στην ανατομία, μάθημα απαραίτητο προκειμένου να ολοκληρώσουν τον κύκλο σπουδών τους.

Τα προγράμματα μαθημάτων της RAD αφορούν σε ερασιτεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, και η μέθοδός της είναι κατάλληλη για τον ερασιτέχνη χορευτή αλλά προσφέρει και μια εξαιρετική βάση για εκείνους που θέλουν να ακολουθήσουν μια επαγγελματικη πορεία.

Royal Academy of Dancing

Οι ακόλουθες τάξεις της Royal Academy of Dancing  διδάσκονται στη σχολή:

Grades (ερασιτεχνικΑ)

Pre- Primary
Primary
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5
Grade 6
Grade 7

Vocational Grades (ΠΡΟεπαγγελματικΑ)

Intermediate Foundation
Intermediate
Advanced Foundation
Advanced 1
Advanced 2